SmartHome4SENIORS рамка на текущо състояние 

Въведение

На тази стъпка партньорството извършва документно проучване на специфични теми в партньорските страни, както и теренно проучване с преките бенефициенти. Количествените и качествените перспективи, както и проведените по-рано изследвания, ще бъдат взети предвид по време на фазата на проектиране на предложения метод на изследване, за да се разгърне подходяща и актуална стратегия.

Резултатите формират рамка на текущото състояние, изобразяваща актуалнта ситуация в европейските страни по отношение на съществуващите решения за интелигентен дом за възрастни хора. Техните реални нужди и нивото на необходимите ИКТ(информационни и компютърни технологии) умения е основната тема на резултатите от този проект.

Следва да се спазва следната методология:
  • Документни проучвания в страните партньори, включващи съществуващи решения за интелигентен дом за възрастни хора, ниво на ИКТ (информационни комуникационни технологии) умения за възрастни хора, инициатива/обучение по ИКТ и технологии за интелигентен дом за възрастни хора. 
  • Теренни изследвания в страните партньори за валидиране на реалните нужди на възрастните хора от решения за интелигентна домашна автоматизация. 
  • Определяне на компонентите на рамката на текущо състояние и подготовка на съответната публикация. 

A1. Фаза на рационализация - транснационален доклад

A2. Оценка на въпросника Транснационален доклад

A3. Рамка на състоянието на играта

Search