Партньорството

Институт за иновации в обучението

Институт за учене и преподаване през целия живот & координатор на проекта

Dublin City University

Образователна институция
 

Asserted Knowledge

Технически консултации & експерти по електронно обучение

ATERMON
 

Експерти по обучение базирано на игри и геймификация
 

E-SENIORS

Неправителствена организация с нестопанска цел
 

DIE BERATER

Образование на възрастни, професионално обучение и развитие на човешките ресурси

KOMICHA

Център за обучение на възрастни
 

Search