Относно проекта

Произход

Технологичният непредък услеснява ежедневието ни, особено след като технологията предлага серия от инструменти и услуги за организиране, управление и автоматизиране на повечето от нашите ежедневни рутинни задължения на работа и в домакинството. Интелигентата домашна автоматизация не е нова тенденция, тъй като тя съществува от няколко години вече и е помогнала на хиляди хора да опростят процесите в домакнствата си. Това, което трябва да вземем в предвид е нивото на готовност на възрастните хора да приемат подобни решения, да ги разберат, и защо не, да ги изграждат.

Връзката между възрастните хора и интелигентните домове е очевидна и въпреки, че има широк набор от решения и продукти, все още има някаква негативност към тези технологии, главно поради лиспата на знания и умения от по-голямата част от възрастното население. Ето затова проектът SmartHome4SENIORS беше замислен. 

Този проект ще подпомага и напътства възрастни хора на 55+ години, които има основни ИКТ (информационни и комуникационни технологии) умения в света на решенията за интелигентен дом „Направи си сам“ и ще им помогне да придобият уменията и знанията необходими за това начинание, докато в същото време застаряващи/възрастни/доброволци ще бъдат ангажирани да обучават своите по-възрастни колеги/приятели/роднини. 

Цели

Проектът SmartHome4SENIORS има за основна цел да подпомогне възрастните хора (по-млади и по-възрастни) в ежедневния им живот, като ръководи света на решенията за интелигентна домашна автоматизация „Направи си сам“. 

По отношение на специфичните цели можем да идентифицираме следното: 

 • Предоставяне на по-възрастните практически подход за улесняване на живота им, опростяване на ежедневните им рутинни задължения, повишаване на тяхната безопасност и сигурност, предлагане на дистанционен контрол, но също така развиване на чувство за собственост и стойност в техните творения и насърчаване на гражданска ангажираност и сътрудничество.
 • Разработване на ефективен образователен пакет, който интегрира принципи на инженерство, електроника, "направи си сам" творения, дигитални компетенции и меки умения, съобразени с нуждите на възрастните хора.
 • Включване на концепции за геймификация и преживявания в учебната процедура за възрастни хора, поддържайки ги ангажирани и мотивирани.
 • Създаване на основани на доказателства политики и препоръки за проучвания за използване на практическо обучение в по-напреднала възраст. 
 • Засилване на способността на образователните институции и центровете за обучение на възрастни да предоставят висококачествено и приобщаващо цифрово образование за всички възрасти.
 • Създаване на общност от практики за нашите възрастни хора и лица в грижите за възрастни, както и по-млади възрастни/доброволци, чрез виртуална академия, която насърчава сътрудничеството, обмена на добри практики и гарантира приемственост и по-нататъшно развитие на резултатите от проекта.

Подход

Основната тема на проекта е да предложи иновативни обучителни средства на възрастните граждани, насърчаващи практическото образователно обучение. Освен това проектът има за цел да предложи иновативни цифрови ресурси и инструменти, които могат да се използват за подпомагане и защита на застаряващи/възрастни граждани в случаи, че живеят на разстояние и по време на трудните времена на COVID-19. Тези ресурси са от съществено значение за всяка европейска държава и представляват една от основните ценности на Европейския съюз. 

Проектът SmartHome4SENIORS ще развие: 
 •  образователно съдържание
 •  персонализирано обучително приложение и
 •  'направи си сам' комплект от Raspberry Pi Pico 
да насочи възрастните хора към света на решенията за интелигентна домашна автоматизация „Направи си сам“, за да улесни ежедневието им и да повиши тяхната безопасност. В същото време възрастните хора ще научат нови умения или ще подобрят съществуващите в областта на електрониката, програмирането, решаването на проблеми и критичното мислене. Възрастните ще се научат как да изграждат и конфигурират електронни комплекти „Направи си сам“, за да създават решения за интелигентен дом и да ги прилагат в няколко стаи в своето домакинство, като в същото време ще се научат как да програмират и контролират влизаща и излизаща информация от интелигентни сензори и как да я адаптират спрямо техните специфични нужди.

Целеви групи

Проектът цели да ангажира следните целеви групи:
ДИРЕКТНО 
 • възрастни хора над 55 години, които SmartHOME4SENIORS има за цел да обучава на решения за интелигентна домашна автоматизация, за да улесни живота им и да повиши безопасността им, както и да ги запознае с достъпни, лесни за изграждане решения, които могат да се внедрят незабавно с помощта на Комплекта.
 • по-млади възрастни, ментори, преподаватели, роднини на възрастни хора, които SmartHome4SENIORS има за цел да обучи как технологичният напредък в областта на решенията за интелигентен дом могат да бъдат приложени за покриване на определени нужди и как могат да помогнат на възрастните хора да го направят. 

ИНДИРЕКТНО 
 • болногледачи, асоциации за грижи, местни и регионални асоциации на възрастните хора volunteers who help senior citizens with their everyday life 
 • сдружения на пенсионери 
 • Университети, центрове за обучение, НПО, предлагащи неформално/неформално образование за възрастни 
 • МСП работят по предоставянето на интелигентни домашни решения за възрастни хора 
Други целеви групи са различни общности, власти и политици, тъй като чрез проекта ще бъде разработена специфична стратегия за популяризиране на целите на проекта и тези, определени от Европейската комисия. 
Search