Новини за проекта

NEWS

Четвъртата среща на SmartHome4SENIORS в Австрия

Четвъртата среща е организирана от die Berater през декември 2023 г. във Виена, Австрия. По време на срещата консорциумът обсъди финализирането на учебната среда и уеб приложението, както и разработването на 12 урока за потребителите на комплекта SmartHome4SENIORS. Освен това обсъдихме оставащите дейности по проекта и особено организирането на пилотни семинари с представители на целевите групи.
NEWS

Дейността за обучение на SmartHome4SENIORS в Гърция

През юни 2023 г. организирахме дейност за обучение (LTTA) в Атина, Гърция. По време на това 3-дневно обучение участниците имаха възможност да експериментират с комплекта SmartHome4SENIORS и неговите компоненти. Научихме как да сглобим дървения модел на къщата и да прикрепим електрониката към него, както и как да програмираме тази електроника и сензори т
NEWS

Третата среща на SmartHome4SENIORS във Франция

Третата среща е организирана от E-Seniors през май 2023 г. в Париж, Франция. По време на срещата консорциумът обсъди окончателните изменения на КИТ и разработването на Образователното ръководство. Предстоящата обучителна дейност в Атина беше обсъдена, за да се финализират дейностите, които ще бъдат извършени, и цялостната програма. Бяха представени дизайнът и структурата на LME и уеб приложението.
NEWS

Втората среща на SmartHome4SENIORS в Ирландия

Втората среща беше организирана от DCU през септември 2022 г. в Дъблин, Ирландия. Срещата доведе до финализиране на първия резултат от проекта, който определя рамка с теми от интерес за възрастните хора по отношение на автоматизацията на интелигентния дом. Данните от проучванията с целевите групи са от голямо значение за създаването на КИТ, отговарящ на нуждите на целевата група. На партньорите беше представен първоначален поглед върху дизайна на KIT. Беше изготвен работен план за следващата задача, както и за предстоящите дейности „лице в лице“.
NEWS

Начална среща на SmartHome4SENIORS

Първата среща по проекта SmartHome4SENIORS се проведе онлайн на 9 и 10 декември 2021 г. поради ограниченията на COVID-19. Партньорските организации представляваха държавите Германия, Ирландия, Гърция, Нидерландия, Франция, Австрия и България. Партньорите обсъдиха обстойно стъпките на проекта за ефективен напредък на първите дейности. Екипът имаше възможност да се срещне и да се представи, за да се опознае.
Search