SmartHome4SENIORS приложение

Въведение

Разработеното уеб приложение съдържа няколко дейности по темата за автоматизация на интелигентния дом за възрастни хора. Уеб приложението ще включва дейности под формата на текст, видеоклипове и викторини, до които учащите имат достъп по всяко време, когато искат да изпробват решение за интелигентен дом в къщата си.

Характеристиките на уеб приложението са следните:
  • Филтри, които помагат на учащите да търсят сред набор от дейности и да избират тези, които отговарят на техните нужди. 
  • Функционалност за уведомяване: Автоматизирани съобщения ще бъдат изпращани до потребителите в определено време чрез имейл или SMS. 
  • Функционалност за оценяване: Потребителите ще могат да оценяват дейностите с помощта на приспособления за гласуване (напр. оценка със звезди). 
  • Функция „Любим бутон“: Обучаемите ще могат да маркират дейностите, които са им харесали, като „любими“. 
  • Завършване на дейност: Учащите могат да маркират дейност като завършена. 
  • Потребителски профил: Информацията, която потребителят е посочил на фазата на регистрация, ще формира потребителския профил. 


Search