SmartHome4SENIORS комплект

Въведение

Комплектът SmartHome4SENIORS има за цел да популяризира безопасен и здравословен живот за възрастни хора чрез практическо образователно обучение. Комплектът предлага страхотна възможност за потребителите да се потопят в света на решенията за интелигентна домашна автоматизация "Направи си сам", които ще улеснят ежедневието им и ще повишат безопасността им, като в същото време ще придобият нови умения в областта на електрониката, инженерството, решаването на проблеми и критично мислене.
 
Комплектът се състои от целия необходим хардуер (микроконтролер, електроника, сензори, периферни устройства и т.н.), който може да се използва от една страна от възрастни хора, включвайки физическa работа на компютър и концепции за програмиране, а от друга страна от преподаватели, които ще помагат на по-възрастните възрастни при създаването на такива приложения за интелигентен дом.


Ръководство за комплекта SmartHome

Search