SmartHome4SENIORS ръководство

Въведение

На тази стъпка партньорството има за цел да разработи ръководство за възрастни хора с ясна и подробна информация защо трябва да използват комплекта SmartHome4SENIORS и как да го използват, както и информация за неговите компоненти и използването на приложението SmartHome4SENIORS, допълнено от уроци които ще използват сензорите, компонентите и периферните устройства на комплекта в решения за интелигентен дом. Тези уроци включват изграждането на няколко комплекта „Направи си сам“, като се използват вече предоставените материали и ресурси, които ще бъдат използвани за разработване на прости „Направи си сам“ решения за интелигентен дом . 

Образователните ресурси са структурирани в среда за мотивация за учене (LME), ангажираща потребителите (възрастни/обучители/преподаватели) в учебния процес, предлагайки подобрено изживяване чрез мотивационни работни процеси и механизми за геймификация. „Рамка за умения и постижения“ ще валидира придобитите знания с помощта на системата Open Badges. 


Search