Η συνεργασία

Innovation in Learning Institute

Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης και Διδασκαλίας & Συντονιστής Έργου
 

Dublin City University

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
  

Asserted Knowledge

Εμπειρογνώμονες Τεχνικής Συμβουλευτικής & e-Learning 

ATERMON
 

Εμπειρογνώμονες Game-based Learning & Gamification
 

E-SENIORS

Μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση

 

DIE BERATER

Εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

KOMICHA

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

Search