Σχετικά με το έργο 

Υπόβαθρο 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις διευκολύνουν την καθημερινή μας ζωή, ιδίως από τη στιγμή που η τεχνολογία προσφέρει μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες για την οργάνωση, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των περισσότερων καθημερινών μας ρουτινών που σχετίζονται με την εργασία ή το νοικοκυριό. Ο αυτοματισμός έξυπνου σπιτιού δεν είναι μια νέα τάση, αφού υπάρχει εδώ και μερικά χρόνια και έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να απλοποιήσουν τις διαδικασίες στο νοικοκυριό τους. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι το επίπεδο ετοιμότητας των ηλικιωμένων να αγκαλιάσουν τέτοιες λύσεις, να τις κατανοήσουν και, γιατί όχι, να τις κατασκευάσουν κιόλας. 

 Η σχέση μεταξύ των ηλικιωμένων και των έξυπνων σπιτιών είναι προφανής και παρόλο που υπάρχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων και προϊόντων, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες, κυρίως λόγω της έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων από το μεγαλύτερο μέρος του ηλικιωμένου πληθυσμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε το έργο SmartHome4SENIORS. 

Το έργο θα υποστηρίξει και θα καθοδηγήσει ηλικιωμένους 55+ ετών που έχουν βασικές δεξιότητες ΤΠΕ στον κόσμο των DIY έξυπνων οικιακών λύσεων και θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για αυτό το εγχείρημα, ενώ ταυτόχρονα θα προσληφθούν νεότεροι ενήλικες/ηλικιωμένοι/εθελοντές για να διδάξουν τους ηλικιωμένους συναδέλφους/φίλους/συγγενείς τους. 

Στόχοι

Το έργο SmartHome4SENIORS έχει ως πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους (νεότερους και μεγαλύτερους) στην καθημερινή τους ζωή, καθοδηγώντας τον κόσμο των DIY λύσεων έξυπνου οικιακού αυτοματισμού.
 Όσον αφορά τους συγκεκριμένους στόχους, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα εξής: 

 • Παροχή στους ηλικιωμένους μιας πρακτικής προσέγγισης για να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη, απλοποιώντας τις καθημερινές τους συνήθειες, ενισχύοντας την ασφάλεια και την προστασία τους, προσφέροντας έλεγχο χωρίς χέρια, αλλά και αναπτύσσοντας την αίσθηση της ιδιοκτησίας και της αξίας των δημιουργιών τους και προωθώντας την εμπλοκή και τη συνεργασία των πολιτών. 
 •  Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού πακέτου που ενσωματώνει τις αρχές της μηχανικής, της ηλεκτρονικής, των DIY δημιουργιών, των ψηφιακών ικανοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ηλικιωμένων. 
 •  Ενσωμάτωση της παιχνιδοποίησης και των βιωματικών εννοιών στη διαδικασία διδασκαλίας για τους ηλικιωμένους, διατηρώντας τη συμμετοχή και τα κίνητρά τους. 
 •  Δημιουργία τεκμηριωμένων πολιτικών και ερευνητικών συστάσεων για τη χρήση της πρακτικής μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες. 
 •  Ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κέντρων κατάρτισης ενηλίκων να παρέχουν ψηφιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις ηλικίες. 
 •  Δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής για τους ηλικιωμένους και τα άτομα που ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων, καθώς και για τους νεότερους ενήλικες/εθελοντές, μέσω μιας εικονικής ακαδημίας, η οποία προωθεί τη συνεργασία, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εξασφαλίζει τη συνέχεια και την περαιτέρω ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου. 

Προσέγγιση

Το βασικό θέμα του έργου είναι να προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά μέσα σε ηλικιωμένους πολίτες, προωθώντας την πρακτική εκπαιδευτική μάθηση. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην προσφορά καινοτόμων ψηφιακών πόρων και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή βοήθειας και την προστασία των ηλικιωμένων/ηλικιωμένων πολιτών σε περιπτώσεις απομακρυσμένης διαβίωσης και κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων του COVID-19. Οι πόροι αυτοί είναι απαραίτητοι για κάθε ευρωπαϊκή χώρα και αντιπροσωπεύουν μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έργο SmartHome4SENIORS θα αναπτύξει: 
 • εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
 • μια εξατομικευμένη εφαρμογή κατάρτισης και 
 • ένα do-it-yourself kit που τροφοδοτείται από ένα Raspberry Pi Pico 
να καθοδηγήσει τους ηλικιωμένους στον κόσμο των DIY λύσεων έξυπνου οικιακού αυτοματισμού για να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και να αυξήσουν την ασφάλειά τους. Ταυτόχρονα, οι τελειόφοιτοι θα μάθουν νέες δεξιότητες ή θα ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες στους τομείς των ηλεκτρονικών, του προγραμματισμού, της επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης. Οι ηλικιωμένοι θα μάθουν πώς να κατασκευάζουν και να διαμορφώνουν DIY ηλεκτρονικά κιτ για να δημιουργούν λύσεις έξυπνου σπιτιού και να τις εφαρμόζουν σε διάφορα δωμάτια του σπιτιού τους, ενώ ταυτόχρονα θα μάθουν πώς να προγραμματίζουν και να ελέγχουν τις εισόδους/εξόδους από έξυπνους αισθητήρες και πώς να τις προσαρμόζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Ομάδες στόχοι

Το έργο στοχεύει στη συμμετοχή των ακόλουθων ομάδων-στόχων: 

ΑΜΕΣΗ 
 • ηλικιωμένους 55+ ετών στους οποίους το SmartHOME4SENIORS στοχεύει να εκπαιδεύσει σε λύσεις έξυπνου οικιακού αυτοματισμού για να διευκολύνει τη ζωή τους και να αυξήσει την ασφάλειά τους, καθώς και να τους παρουσιάσει οικονομικά προσιτές, εύκολες στην κατασκευή λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα με τη χρήση του κιτ.
 • νεότερους ενήλικες, μέντορες, καθηγητές, συγγενείς ηλικιωμένων/ηλικιωμένων στους οποίους το SmartHome4SENIORS στοχεύει να εκπαιδεύσει σχετικά με το πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των έξυπνων οικιακών λύσεων μπορούν να εφαρμοστούν για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και πώς μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους σε αυτό. 
ΕΜΜΕΣΑ 
 • φροντιστές, ενώσεις φροντιστών, τοπικές και περιφερειακές ενώσεις ηλικιωμένων  
 • ενώσεις συνταξιούχων  
 • Πανεπιστήμια, κέντρα κατάρτισης, ΜΚΟ που προσφέρουν άτυπη/μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων  
 • Οι ΜΜΕ εργάζονται για την παροχή έξυπνων οικιακών λύσεων για ηλικιωμένους   
Άλλες ομάδες-στόχοι είναι διάφορες κοινότητες, αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς μέσω του έργου θα αναπτυχθεί ειδική στρατηγική για την προώθηση των στόχων του έργου και των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Search