Over het project

Achtergrond van het project

Technologische vooruitgang maakt ons dagelijks leven gemakkelijker, vooral omdat technologie een reeks hulpmiddelen en diensten biedt om de meeste van onze dagelijkse routines met betrekking tot werk of huishouden te organiseren, beheren en automatiseren. Slimme domotica is geen nieuwe trend, aangezien deze al enkele jaren bestaat en duizenden mensen heeft geholpen de processen in hun huishouden te vereenvoudigen. Wat we in overweging moeten nemen is het niveau van de bereidheid van senioren om dergelijke oplossingen te omarmen, ze te begrijpen en, waarom niet, ze ook te bouwen. 

Het verband tussen senioren en SmartHomes is duidelijk en hoewel er een breed scala aan oplossingen en producten is, is er nog steeds een zekere mate van negativiteit ten opzichte van deze technologieën, voornamelijk als gevolg van het gebrek aan kennis en vaardigheden bij het grotere deel van de oudere bevolking. Dit is de reden waarom het SmartHome4SENIORS-project is opgezet. 

Het project zal senioren van 55+ met basis ICT-vaardigheden ondersteunen en begeleiden in de wereld van doe-het-zelf slimme thuisoplossingen en hen helpen de vaardigheden en kennis te verwerven die nodig zijn voor deze onderneming, terwijl tegelijkertijd jongere volwassenen/senioren/vrijwilligers zullen worden aangetrokken om hun oudere collega's/vrienden/familieleden les te geven. 

Doelstellingen

Het SmartHome4SENIORS-project heeft als primaire doelstelling senioren ( jonger en ouder) te helpen in hun dagelijks leven door de wereld van doe-het-zelf slimme domotica-oplossingen wegwijs te maken. 

In termen van specifieke doelstellingen, kunnen we het volgende identificeren: 

 • Senioren een praktische aanpak bieden om hun leven te vergemakkelijken, hun dagelijkse routines te vereenvoudigen, hun veiligheid en beveiliging te verbeteren, handenvrije controle te bieden, maar ook een gevoel van eigenaarschap en waarde van hun creaties te ontwikkelen en burgerlijke betrokkenheid en samenwerking te bevorderen. 
 • Ontwikkeling van een doeltreffend onderwijspakket dat de beginselen van engineering, elektronica, doe-het-zelfcreaties, digitale competenties en zachte vaardigheden integreert, op maat van de behoeften van senioren. 
 • Integratie van gamification en ervaringsgerichte concepten in de onderwijsprocedure voor oudere volwassenen, waardoor ze betrokken en gemotiveerd blijven. 
 • Het creëren van evidence-based beleid en onderzoeksaanbevelingen voor het gebruik van hands-on leren in de oudere leeftijd. 
 • Versterking van het vermogen van onderwijsinstellingen en opleidingscentra voor volwassenen om digitaal onderwijs van hoge kwaliteit en inclusief digitaal onderwijs voor alle leeftijden aan te bieden. 
 • Het creëren van een praktijkgemeenschap voor onze senioren en personen die in de ouderenzorg werkzaam zijn, alsook jongvolwassenen/vrijwilligers, door middel van een virtuele academie, die samenwerking en uitwisseling van goede praktijken bevordert en zorgt voor continuïteit en verdere ontwikkeling van projectresultaten. 

Benadering

Het kernthema van het project is het aanbieden van innovatieve leermiddelen aan senioren ter bevordering van praktijkgericht onderwijs. Bovendien beoogt het project innovatieve digitale hulpmiddelen en instrumenten aan te bieden die kunnen worden gebruikt om senioren/ouderen bij te staan en te beschermen in gevallen van wonen op afstand en tijdens de moeilijke tijden van COVID-19. Deze hulpmiddelen zijn van essentieel belang voor elk Europees land en vertegenwoordigen een van de kernwaarden van de Europese Unie.

Het SmartHome4SENIORS-project zal ontwikkelen: 
 •  educatieve inhoud
 •  een gepersonaliseerde training applicatie en
 •  een doe-het-zelfkit aangedreven door een Raspberry Pi Pico 
om senioren wegwijs te maken in de wereld van doe-het-zelf slimme domotica-oplossingen om hun dagelijks leven te vergemakkelijken en hun veiligheid te vergroten.Tegelijkertijd zullen de senioren nieuwe vaardigheden aanleren of bestaande vaardigheden verbeteren op het gebied van elektronica, programmeren, probleemoplossing en kritisch denken. Senioren leren hoe ze doe-het-zelf elektronische kits kunnen bouwen en configureren om smart home-oplossingen te creëren en deze in verschillende kamers van hun huishouden te implementeren, terwijl ze tegelijkertijd leren hoe ze inputs/outputs van slimme sensoren kunnen programmeren en controleren en hoe ze deze aan hun specifieke behoeften kunnen aanpassen.

Doelgroepen

Het project is gericht op de volgende doelgroepen: 
DIRECT 
 • senioren van 55 jaar en ouder aan wie SmartHOME4SENIORS training wil geven over slimme domotica-oplossingen om hun leven te vergemakkelijken en hun veiligheid te vergroten, en om hen kennis te laten maken met betaalbare, eenvoudig te bouwen oplossingen die onmiddellijk kunnen worden geïmplementeerd met behulp van de Kit.
 • jongere volwassenen, mentoren, begeleiders, familieleden van senioren/ouderen aan wie SmartHome4SENIORS wil leren hoe de technologische vooruitgang op het gebied van slimme huisoplossingen kan worden toegepast om in bepaalde behoeften te voorzien en hoe zij oudere volwassenen daarbij kunnen helpen. 
INDIRECT 
 • verzorgers, verenigingen van verzorgers, lokale en regionale ouderenbonden 
 • verenigingen van gepensioneerden 
 • universiteiten, opleidingscentra, ngo's die informeel/niet-formeel volwassenenonderwijs aanbieden 
 • SMEs die slimme thuisoplossingen voor senioren aanbieden
Andere doelgroepen zijn diverse gemeenschappen, autoriteiten en beleidsmakers, aangezien door middel van het project een specifieke strategie zal worden ontwikkeld voor het bevorderen van de doelstellingen van het project en de doelstellingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.
Search